Se flere gode råd

GODE RÅD

Bryggeprocessen er en helt naturlig biologisk proces, men også meget følsom overfor det miljø det omgiver sig med. Renhed i de indledende faser er nødvendigt. Selv på udsøgte bryggerier, forløber gæringen ikke altid som forventet. Selvom The Beer Machine™ er designet til at beskytte den delikate gæringsproces, kan det ske, at det ikke lykkes. Oftest vil resultatet i så fald lægge sig indenfor følgende 4 kategorier: sødhed, manglende kulsyre, doven smag eller sur smag.

• SØDHED – Beer Mix´ene indeholder Malt. Malten gør indholdet sødligt, indtil gæringsprocessen har omdannet sukkeret til alkohol og kulsyre. En sødme i øllet skyldes som regel altid, at gæringsprocessen ikke er fuldendt.
Gæringsprocessen går i stå hvis der ikke er gær nok eller når det meste af sukkeret er omdannet. Vær derfor sikker på, at al indholdet i gærposen er tilført.
Det kan også gå i stå hvis der bliver for koldt (mindre end 20 grader) i løbet af perioden. Ligeledes hvis The Beer Machine™ sættes i køleskabet før tid. Lad hellere maskinen stå en dag ekstra inden den sættes i køleskabet, hvis du er i tvivl.

KULSYREN – I The Beer Machine™ dannes kulsyren ud fra to kilder. Gæringsprocessen producerer helt naturligt CO2 (kulsyre) og ventilen i toppen, som holder trykket i beholderen sikrer, at kulsyren optages i øllet. Den anden og mere umiddelbare kilde er kulsyrepatroner. Hvis øllet virker lidt fladt og smager sødt, så ligger problemet i, at gæringsprocessen ikke er fuldendt. Hvis øllet blot føles flad/doven, kan det skyldes, at kulsyren er sivet ud af beholderen under gæringen, f.eks. pga. en lækage et sted på maskinen (derfor vigtigt at trykteste). Sker dette under selve brygningen kan man forsøge at finde lækagen og få den lukket i det omfang det er muligt uden at åbne maskinen. Lykkes dette kan man tilføre kulsyren ved hjælp fra kulsyrepatroner.

DOVEN SMAG – Dette skyldes enten at der stadig er aktivt gær tilbage i beholderen eller nogle uhensigtsmæssige bakterier. Fabrikken har gjort ekstra meget ud af at udvikle Beer Mixes på en måde således sandsynligheden for dette mindskes. Så sandsynligheden vil nærmere være mangel på at gæren virker effektivt nok. Det kaldes også flocculation (gæren klumper) og det er en proces der tager tid, samt kræver kølige temperaturer. Løsningen her er at færdiggøre gæringen i stuetemperatur (22-25 grader) og efterfølgende lagre den koldt og under højt tryk (10-20 psi – justeret med kulsyre regulatoren) i 2-3 uger.

SURHED – Dette skyldes bakterier som udvikler syre I øllet. Hvis øllet smager lidt eddikeagtigt, skyldes det med sikkerhed bakterier. Sådanne forhold sker hvis øllet opbevares for længe, specielt i varme omgivelser. Det sker også hvis The Beer Machine™ ikke er blevet renset godt nok. Sørger man for at rengøre The Beer Machine™ med rent vand og klorin og generelt er omhyggelig, vil man undgå dette. Lad gerne klorin opløsninge stå 10-15 minutter og skyld godt efter 3-4 gange.

Visse andre ting kan dog også forårsage problemer:
– Benyttede man det vedlagte gær ?
– Er vandet rent og uden for mange bakterier ?
– Er man ikke sikker på vandets kvalitet, kan man med fordel koge vandet og lade det afkøle.
– Fik man ikke lukket låget ordentligt ?
– Blev der brugt et ikke steriliseret værktøj til at røre rundt i mixturen.

Vand er hoved ingrediensen I øl. Har man en privat vand boring anbefaler vi, at man koger vandet i 5 minutter og nedkøler det inden brygning igangsættes. Dette kan også gøres hvis man er i tvivl om vandet er godt nok. Urenset vand indeholder bakterier og de vil beskadige øllet. Generelt kan vandet i de danske vandhaner bruges.

Vigtigt:
Overtryk kan ske hvis ventilen tilstoppes under gæringen. Hvis rumtemperaturen overstiger 25 grader under gæringen, produceres mere skum, hvilket i værste fald sætter sig fast i ventilen. Derfor skal du benytte Afskumningsdiske ved hver brygning.

Lukket for kommentarer.